Digital undervisning med fiskeri- og sjømatministeren

Mandag 22.mars hadde blå linje på Gibostad digital undervisningstime med fiskeri- og sjømatministeren. 

 Flere skoler med blå linjer ble invitert til en digital undervisningstime med fiskeri- og sjømatministeren.

Det var dialog mellom statsråden og elevene. Elevene hadde forberedt spørsmål som de stilte til statsråden relatert til egen utdanning og sjømatnæringen. 

I tillegg ble de utfordret på følgende problemstilling.

Hvilket råd ville du gitt fiskeri- og sjømatministeren om du var hans rådgiver?

Timen ble oppfatta som svært hyggelig og matnyttig for skolene. Denne måten å møtes på virker å være tilfredsstillende, når man ikke kan reise på besøk. 

Til toppen