Fraværsgrense på pause

Smittesituasjonen gjør at regjeringen og kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) setter praktiseringen av fraværsgrensen på pause ut hele skoleåret. 

Regjeringen gjeninnfører unntak fra fraværsreglene ut skoleåret.

Ved å gjeninnføre de midlertidige fraværsreglene kan elever som har helserelatert fravær, bruke egenmelding. De som er yngre enn 18 år må få bekreftelse fra de foresatte.
Les mer på regjeringen.no

Til toppen