Øyeblikk

11RMA - klassen jobber med QFT Fokus. Elevene skriver ned så mange spørsmål de kan ut fra et bilde eller en sitat som læreren har gitt dem. 

QFT (the Question Formulation Technique) er en aktivitet som stimulerer tre typer tankeprosess: divergent tenkning, konvergent tenkning, og metakognitiv tenking

  • Divergent tenkning –  evne til å generere et vidt spekter av ideer (bredt og kreativ)
  • Konvergent tenkning – evne til å analysere og syntetisere informasjon og ideer samtidig som man beveger seg mot en løsning
  • Metakognitiv tenkning – evne til å reflektere over egen tenkning og læring
Til toppen