Privatisteksamen høst 2022

Mathias Fareth, Alta videregående skole     

Skal du ta privatisteksamen i høst, må du huske å melde deg opp. Oppmelding skal skje elektronisk i Privatistportalen i perioden 1. – 15. september.

Din oppmelding blir ikke registrert før betalingen er foretatt. Det er ikke anledning til å melde seg opp til eksamen etter fristens utløp.

Eksamensavgiften refunderes dersom du melder deg av eksamen senest 15. september.

Meld deg opp i Privatistportalen

Finner du ikke din ønskede skole i Privatistportalen? Da må du melde deg opp på «Eksamenskontoret i Troms og Finnmark»

Dette gjelder også for det fleste studieforberedende fag i Tromsø.

Språkfag

I enkelte språkfag arrangeres det muntlig eksamen kun om høsten.  

Se liste over fremmedspråk som du kan ta eksamen i her (Udir.no)

Eksamensforberedende kurs 

Eksamensforberedende kurs er nettbasert eksamenstrening for deg som har fullført videregående skole, men ikke bestått ett eller flere fag. Undervisningen foregår i digitalt klasserom.

Tilbudet gjelder for dem som er bosatt i Troms og Finnmark fylke og som skal ta eksamen som privatist høsten 2022. 

Frist for påmelding er 12. september. 

Les mer om eksamensforberedende kurs her 

Mer informasjon

For mer informasjon, se Privatistportalen, les mer på våre sider om privatisteksamen, eller kontakt din nærmeste videregående skole.

Til toppen