Senja vgs på grønt nivå fra 17.januar

Senja vgs starter opp på grønt nivå fra mandag 17. januar. Det vil si at alle følger opprinnelig timeplan og møter på skolen som normalt. 

Fortsatt gjelder det å ha lav terskel for testing ved symptomer, men elever kan teste seg tilbake til skolen. De nye endringene er at smittekarantene for nærkontakter som ikke er husstandsmedlemmer eller tilsvarende nære den smittede oppheves. Personene anbefales å teste seg 3 og 5 døgn etter nærkontakten. Det anbefales god symptomobservasjon i 10 døgn. Ved symptomer skal man holde seg hjemme og teste seg. 
Vi minner om:
-Hold deg hjemme om du er syk
-Unngå klemming og håndhilsning
-Lav terskel for testing ved symptomer

Til toppen