Smittesituasjonen ved Senja vgs

Vi er pr tiden på gult nivå med tanke på trafikklysmodellen. Vi er forberedt på å innføre rødt nivå.
Dersom ansatte eller elever får påvist korona-smitte, vil kommuneoverlegen i Senja kommune kontakte skolen og beslutte tiltak. 

Først og fremst vil kommunen starte smittesporing. Personer som har vært i direkte kontakt med den smittede vil bli kontaktet og satt i karantene. Dette blir besluttet av kommuneoverlegen og ikke skolen. Kommuneoverlegen kan også velge å stenge skolen delvis eller helt et par dager mens smittesporingen pågår. Dersom det skjer, vil skolen gå over på hjemmeundervisning via nett (Itslearning og Teams). Vi er i gang og sjekker at alle elever har tilgang og får logget på disse systemer. Ved evt hjemmeundervisning vil mer informasjon komme, om organisering med mer. 

Elever og foresatte er registrert med telefonnummer i skolens system. Vi vil distribuere ut informasjon gjennom SMS, info på hjemmesiden og informasjon til elever via Its learning. 

Vi minner om viktigheten av å overholde smittevernregler og å minimere sosial omgang på fritiden. 
- Ikke møt på skolen om man er syk
- Ha god hygiene, vask hendene ofte
- Hold avstand

Til toppen