Strengere nasjonale tiltak for å begrense smitten

Regjeringen innfører nye nasjonale smitteverntiltak for ikke å overbelaste helse- og omsorgstjenesten og beskytte kritiske samfunnsfunksjoner.

For de videregående skoler vil rødt nivå gjelde fra senest midnatt torsdag 16.desember. Senja vgs holdes på grønt nivå tirsdag 14.desember. Elevene vil få informasjon i løpet av tirsdag om hvordan skoledagen skal organiseres framover. 

Mer om trafikklysmodellen for videregående skoler kan leses her. https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/veileder-om-smittevern-for-videregaende-skole/smitteforebyggende-tiltak/

Til toppen