Nøkkelopplysninger 2022-2023

6 Administrasjonen

Skolens rektor er Stein-Erik Svendsen. Rektor er pedagogisk og administrativ leder, og har ansvar for alle skolens aktiviteter og for at skolens interesser ellers blir ivaretatt på beste måte.

Assisterende rektor I, Geir Indahl, har ansvaret for de pedagogiske og administrative støtte-oppgavene. Han har ansvaret for Nærværsteam i Finnfjordbotn og er rektors stedfortreder.

Assisterende rektor II, Marita Eidissen er stedlig leder Gibostad, har avdelingsansvar for Naturbruk blå. Hun har ansvar for Nærværsteam på Gibostad og hun er også rektors stedfortreder.

Vivian Jakobsen er avdelingsleder Studiespesialiserende med ansvar for IFK, VG1 og IB.
Trond
Martinsen er avdelingsledere for Studiespesialiserende med ansvar for VG2 og VG3.
Geir Vollstad er avdelingsleder for Salg, service og reiseliv og Teknologi og industrifag.

Bength Hanssen er avdelingsleder for ITO, Ambulansefag og Restaurant og matfag.
Sylvi Gjerdrum er avdelingsleder for Naturbruk grønn og driftsleder på gårdsdrifta på Gibostad. Gården er et av Troms største gårdsbruk med mange dyreslag, gartneri og grønnsaks-produksjon.
Monika J. Rønneberg er personalleder og leder for internat/hybelhus og kantine.
Tommy Jakobsen er økonomileder og leder for vedlikehold og renhold.

Oddny Asbøl er leder for Troms landbruksfaglige senter Gibostad. De tilbyr kurs for voksne i landbruket.
Nina W. Simonsen er internatleder og har ansvaret for internat i Finnfjordbotn og hybelhus på Gibostad.

Roger Haugnes er vedlikeholdsleder og har ansvar for bygg og anlegg.
Merete Henriksen er ledende renholder i Finnfjordbotn.

June Gundersen er ledende renholder Gibostad.
Tordis Solbakken er kantineleder i Finnfjordbotn.
Sari Laatikainen Hansen er kantineleder Gibostad.
IKT-ansvarlig i Finnfjordbotn er Hans Arne Sørensen og Gibostad er det Tom Kristiansen.

Skolekontoret ledes av kontorleder Mike Strobel. 
I tillegg jobber Elena Grodoboeva, May Berntsen, Lill-Ann Solstrand og Yvonne Møller (Gibostad) Skolekontoret.

Ekspedisjonstida for elevene er fra kl. 08.00 til 15.45 (15.00 sommertid).

Bilde av skjematisk fremstilling av organisasjonens funksjoner - Klikk for stort bilde
Til toppen