Nøkkelopplysninger 2022-2023

9 Digitale læringsplattformer

VismaInSchool ble innført høsten 2021 på alle videregående skoler i Troms og Finnmark fylkeskommune. Her sjekker elevene sine timeplaner, sitt fravær og sine søknader blant annet. Ønsker du å sende melding til lærere, andre ansatte eller administrasjonen, er det her du skal gjøre dette. Denne plattformen erstatter Skolearena som elever og lærere brukte før. Se oversikten under for innlogging.

Skolen bruker i år Teams som den pedagogiske læringsplattformen dette skoleåret. Her vil lærerne legge ut innleveringer og underveisvurderinger. Elevene finner sine fag også her.

Vi har digitale infoskjermer rundt om på skolen, og det er viktig at alle sjekker de digitale skjermene daglig. Der ligger informasjon om fag, og det som foregår på skolen. Et godt og viktig verktøy for lærere og elever. Ta kontakt med IT-tjenesten på ditt skolested om du trenger hjelp.

Oversikt over de viktigste plattformene skolen bruker

VismaInSchool

Office 365

Microsoft Teams

EK web

Til toppen