Nøkkelopplysninger 2022-2023

14 Elevrådet

Relevant informasjon finnes Teams. Forrige skoleårs elevråd sitter til nytt er valgt. Det skjer normalt innen midten av sepptember. Elevråd får 1 dags opplæring i forkant av konstituering.

Til toppen