Nøkkelopplysninger 2022-2023

19 Tilgang til Internett

Når elevene har aktivert sin skolekonto (Feidekonto), kan denne brukes til å koble seg til skolens trådløsnett som heter TFFK.

Til toppen