EK - elektronisk kvalitetshåndbok

Senja videregående skole bruker elektronisk kvalitetshåndbok (EK) som dokumentstyringssystem. Styringsdokument er dokument, rutiner og prosedyrer som stiller formelle krav til organisasjonen, og gir grunnlag for planlegging, organisering og gjennomføring av aktiviteter.

Åpne EK