Kjemiprosess- og laboratoriefag

Her vil du finne informasjon om programområdet kjemiprosess- og laboratoriefag. Dette er et programområde på Vg2. Du vil også finne informasjon om hvilke muligheter man har etter fullført skolegang. 

Søk på utdanning og les mer om faget her. 

Om faget

Utdrag fra læreplanen for Kjemiprosess (Vg2):

  
Kjemiprosessfaget skal legge grunnlaget for yrkesutøvelse innen prosessindustrien. Prosessindustrien står for en stor del av verdiskapingen i Norge, og omfatter installasjoner for utvinning av olje og gass, petrokjemisk, metallurgisk, kjemisk, farmasøytisk industri og treforedlingsindustri. Programfagene skal bidra til å utvikle kompetente medarbeidere til utvinning og videreforedling av naturresurser. 

 

Utdrag fra læreplanen for Laboratoriefaget (Vg2):

 
Programområdet for laboratoriefag skal legge grunnlaget for yrkesutøvelse i laboratorier i industrien, medisinske laboratorier, utdannings– og forskningsinstitusjoner, mattilsyn, miljøvern, politi og tollvesen. Hensynet til samfunnets kontroll på områder som kvalitet, miljø og smittevern stiller store krav til arbeidet i laboratorier. Programfagene skal bidra til å utvikle dyktige medarbeidere med evne til å tilfredsstille disse kravene.

 

 

Hva kan du bli?

Kjemiprosessfaget skal legge grunnlaget for yrkesutøvelse innen styring og overvåking av produksjon i prosessindustrien samt rensing av drikkevann, avløpsvann og prosessvann. Kjemisk prosessindustri er sentral i arbeidet med å utvinne, ivareta og videreforedle naturressurser. Faget skal medvirke til en bærekraftig utnytting av naturgitte verdier og bidra til reduksjon av skadelige utslipp.

Laboratoriefaget utdanner faglaboranter innen forskning, produksjon, diagnostikk, rettsmedisin, matsikkerhet, helse og miljø. Faget skal fremme faglaborantens profesjonelle rolle i industrielle arbeidsmiljøer, medisinske laboratorier og forskningslaboratorier. Videre skal faget bidra til å ivareta høye krav til kvalitet, sikkerhet og sporbarhet.

 

Filmer 

Nordic Pharma

Salangfisk

Salmar

Finnfjord AS

Equinor

Akvafarm/Br. Karlsen

Stella Polaris

Norway Royal Salmon

Ok VM - Veidekke Industri AS

 

Bedrifter i regionen

Til toppen