Elever i biologi 1 deltar i utviklingen av fremtiden

Senja kommune er nå i startfasen på ny klima- miljø og energiplan, og ungdommer ved Senja vgs skal delta i denne prosessen. Prosjektet heter Drivkraft. Senja kommune leder dette 4-årige innovasjonsprosjektet - hvor ungdom og næringsliv er med i klima-, miljø- og energiplanlegging for bærekraftige distriktskommuner.

Biologi 1- elevene ved Senja vgs., Finnfjordbotn, får delta i dette arbeidet som del av undervisningen i kjerneelementet biologi i samfunnet og det tverrfaglige temaet bærekraftig utvikling. De får også drøfte viktige kompetansemål som å «utforske hvilke konsekvenser endringer i klima og arealutnytting kan ha for det biologiske mangfoldet, og drøfte tiltak for en mer bærekraftig forvaltning» direkte med Senja kommune og viktige industribedrifter i Senja kommune.

Elevene skal delta i flere møter og en større workshop utover vårsemesteret.

På fredag 9. desember kom June Pettersen fra Ungt Entreprenørskap Troms og Finnmark og hjalp oss å dra i gang prosjektet. Wenche Pedersen og Kine Fristad fra Senja kommune introduserte prosjektet for den ene biologi 1 klassen (gr. 1) som hadde fagdag.

Sist, men ikke minst, kom Per-Øyvind Winther som er styreleder i Laukhelle Lakselva SA. Han holdt foredrag om en av de verste miljøtruslene i Norge nå: Pukkellaksen. Han gikk grundig inn i erfaringene de hadde gjort lokalt med denne fremmede arten, som er innført av russerne fra Stillehavet, og som nå sprer seg ukontrollert i Midt-Troms.

Elevene jobbet etterpå med gruppeoppgaver om pukkellaksen og presenterte sine vurderinger til Per-Øyvind Winther:

1)         Hvordan tror dere situasjonen kommer til å utvikle seg i vårt nærområde?

2)         Hvordan kan man bruke digital teknologi til å løse problemet?

3)         Hvilke råd vil de gi til AL Lakselv og andre elveeiere for å løse problemet med pukkellaks?

4)         Kan pukkellaksen også utnyttes som en ressurs? Hvordan? Har vi noen aktører innen næringslivet i vårt nærområde som kunne bidra til dette?

Innlegget er skrevet av faglærer i biologi, Roar Jørgensen.

En gruppe elever står sammen med foreleser foran tavlen i klasserommet - Klikk for stort bildeHvordan tro de framtida blir i vårt nærområde? Det skal denne gruppa svare på. Roar Jørgensen Foreleser motiverer en gruppe elever i klasserommet - Klikk for stort bildeJune Pettersen motiverer ungdommene til oppgaven. Roar Jørgensen En gruppe elever står sammen med foreleser foran tavlen i klasserommet - Klikk for stort bildeHvordan bruke digital teknologi til å løse problemene? Denne gjengen skal forsøke å finne svar å det. Roar Jørgensen