Privatisteksamen høsten 2023

Skal du ta privatisteksamen i høst, må du huske å melde deg opp. Oppmelding skal skje elektronisk i Privatistportalen i perioden 1. - 15. september.

Din oppmelding blir ikke registrert før betalingen er foretatt. Det er ikke anledning til å melde seg opp til eksamen etter fristens utløp.

Eksamensavgiften refunderes dersom du melder deg av eksamen senest 15. september.

Meld deg opp i privatistportalen

Finner du ikke ønsket skole? 

Privatister som ikke finner ønsket skole for det aktuelle faget, må melde seg opp på «Eksamenskontoret i Troms og Finnmark». Det samme gjelder for de fleste studieforberedende fag i Tromsø.

Språkfag

Muntlig eksamen i engelsk programfag og fremmedspråkene fransk, russisk, spansk og tysk tilbys hos de fleste skolene både høst og vår, mens i de øvrige språkfagene arrangeres det muntlig eksamen kun om høsten.

Se liste over fremmedspråk som du kan ta eksamen i her (Udir.no)

Mer informasjon

Du finner mer informasjon på følgende steder: 

Gå til Privatistportalen

Les mer på våre sider om privatisteksamen

Kontakt din nærmeste videregående skole