Nettbaserte hjelpemidler på eksamen

Skolen skal gi kandidatene en oversikt over de hjelpemidlene som er tillatt for det enkelte fag. Kandidatene er selv ansvarlige for å ta med hjelpemidlene til eksamen. 

På forberedelsesdagen er alle hjelpemidler tillatt, inkludert bruk av internett.

Les mer og se oversikt over nettbaserte ressurser (kap. 5.3) i retningslinjer for eksamen for Troms fylkeskommune. 

https://tromsfylke-public.datakvalitet.net/docs/pub/DOK03466.pdf