Nærværsteamet

Senja videregående skole vil at alle elever skal ha det bra. Skolen har et nærværsteam som kan bistå elever som trenger litt ekstra hjelp. 

Nærværsteamet er tverrfaglig og jobber systematisk for større nærvær og mindre frafall i skolen. Som en del av oppfølgingen kan vi veilede sosialpedagogisk og bidra med karriereveiledning. 

Nærværsteamet er på begge skolesteder, i Finnfjordbotn og på Gibostad. Teamene har ukentlige møter.

Nærværsteamet består av:
Rådgiverne
Helsesykepleier
Spesialpedagog
Oppfølgingstjenesten
Ass.rektor Finnfjordbotn

Når du klikker "Send inn", vil nærværsteamet motta henvendelsen fra deg. 

Henvisningsskjema nærværsteam