Oppfølgingstjenesten

Oppfølgingstjenesten (OT) gir råd og veiledning til deg mellom 15 og 21 år som ikke er i arbeid, i videregående opplæring eller i lære.

Oppfølgingstjenesten er en gratis rådgivingstjeneste som både ungdom eller foresatt kan kontakte.

OT følger opp alle ungdommer mellom 15 og 21 år som: 

  • ikke har søkt videregående opplæring
  • ikke har tatt mot tildelt elev- eller læreplass
  • har avbrutt opplæringen før den er ferdig
  • ikke er i arbeid
  • har tapt opplæringsretten som følge av vedtak om bortvisning for resten av skoleåret eller heving av lærekontrakten/opplæringskontraken.

Hva kan OT bidra med? 

Er du usikker på hvilke muligheter du har både innenfor og utenfor videregående opplæring, kan OT være en viktig samtalepartner.

OT gir informasjon om ulike måter du kan gjennomføre videregående opplæring, for eksempel ved å kombinere arbeid/praksisplass og utdanning.

OT tar utgangspunkt i dine behov og interesser, og lager sammen med deg en plan for videre opplæring eller arbeid.

Les mer om OT-tiltakene på fylkeskommunens nettside

Kontakt OT

Gunn Elin Gauthun
Senja vgs, Løksebakken 55
9300 Finnsnes

Tlf: 952 73 361

Send epost

Ansvar for ungdom i kommunene Senja og Salangen.
Ansvar for Senja og Nordborg videregående skoler.

Camilla Lorentzen
Senja vgs, Løksebakken 55
9300 Finnsnes

Tlf: 917 99 760

Send e-post

Ansvar for ungdom i kommunene Sørreisa, Dyrøy, Målselv, Bardu, Lavangen, Balsfjord og Storfjord.
Ansvar for Bardufoss og Nordkjosbotn videregående skoler.