Informasjon foresatte

God kommunikasjon mellom skole og hjem er viktig for oss på Senja videregående skole. Når du har ungdom hos oss, ønsker vi at det skal være enkelt å holde seg orientert som foresatte.

Kontaktlærer er første bindeledd mellom eleven/skolen og foresatte. Vi oppfordrer foresatte som har henvendelse(r) om elever, å ta forespørselen først med kontaktlærer.
Avdelingsledere kan også kontaktes ved behov:

TIP/SSR: Geir Vollstad Telefon: 778 50 851
RM/AMB: Bength Hanssen Telefon: 778 50 886
Vg1 ST/IB/Innføringsklasse: Vivian Jakobsen Telefon: 778 50 812
Vg2 ST/Vg3 ST/Påbygg: Trond Martinsen Telefon: 778 50 811
Blått (Gibostad): Mona Lind Richardsen Telefon: 778 58 723
Grønn (Gibostad): Sylvi Eva Gjerdrum Arntsen Telefon: 778 58 727

_________________________________________

Skolen bruker Skolearena for føring av fravær og publiserer også karakterer her. Som foresatt kan du be om tilgang (om eleven er under 18 år). 

Hvordan få tilgang i Skolearena?  (PDF, 556 kB)

Innlogging Skolearena

Til toppen