Skolebevis

Fra skoleåret 2021/2022 er det innført nye digitale skolebevis for elever i Troms og Finnmark fylkeskommune. Disse leveres av Visma inSchool.

Du finner ditt digitale skolebevis i mobilappen «Visma inSchool».

Beviset vil kunne brukes som identitetskort ved for eksempel eksamen og andre anledninger. Kortet inneholder også en QR-kode som kan brukes på skolens bibliotek.

Her kan du laste ned appen «Visma inSchool»

App Store

Google Play

Få en introduksjon til Visma inSchool: Visma inSchool