Pedagogisk plattform

Vår pedagogiske plattform beskriver hva vi skal ha fokus på ved vår skole. Den skal virkeliggjøres i samspill mellom ansatte, elever, foresatte og alle andre skolen samarbeider med.

Vi ser viktigheten av å gi et variert opplæringstilbud. Mangfold blant elever gir mulighet til et spennende og utviklende læringsmiljø for både elever og lærere. Vi vil, gjennom dialog og respektfull, positiv holdning etablere et godt arbeids- og læringsmiljø. Vi ønsker å legge til rette for at elever oppnår best mulig resultat. Vi arbeider kontinuerlig med å utvikle og praktisere arbeids- og læringsmetoder som bidrar til at hver elev får en utdannelse som passer hans/hennes ferdigheter og behov. Våre elever er viktige bidragsytere i vår planlegging og blir gitt ansvar og oppgaver. Dialog og samhandling er viktige nøkkelord i vårt arbeids- og læringsmiljø. Eleven skal være i sentrum. Eleven skal være aktiv deltaker, og læreren skal være inspirator, veileder og pedagog med faglig tyngde og autoritet. Vårt viktigste arbeid utføres i læringsrommet. 

Til toppen