Ambulansefag

Sentrale arbeidsoppgaver i dette faget er utrykning til og transport av pasienter, undersøkelse, observering og identifisering av svikt i vitale organfunksjoner hos pasienter i uavklarte situasjoner.

Studiet går over 2 år pluss 2 år læretid og vil etter endt læretid gi deg både fagbrev som ambulansefagarbeider og yrkesfaglig vitnemål. Vitnemålet gir deg grunnlag for opptak til høgskole/universitet.

Inntakskrav

Vg1 helse- og oppvekstfag eller tilsvarende.

Hvorfor velge ambulansefag?

Du lærer

  • om helsefremmende arbeid
  • om livsstilsykdommer, skader og lidelser
  • om barn og unges utvikling
  • om kost, ernæring og hygiene
  • om kommunikasjon og sosial kompetanse

Du bør være 

  • omsorgsfull og hensynsfull overfor mennesker
  • flink til å kommunisere
  • god til å samhandle med andre

Les mer om ambulansefag på vilbli.no

Fag- og timefordeling

Hvorfor velge Senja videregående skole? 

Vi kjennetegnes ved mangfold og har et variert og internasjonalt skolemiljø hvor vi respekterer hverandres verdier og tradisjoner. Elevene hos oss skal mestre gjennom våre sterke faglige tradisjoner innenfor flere fagområder, og ved å ha gode lærere som hjelper elevene å oppnå sine faglige mål. Samhold skapes gjennom at alle tilknyttet skolen har gode relasjoner til hverandre. 

Skolen ligger i naturskjønne omgivelser og gir rike muligheter for friluftsaktiviteter. I nærområdet finnes lysløype, slalombakke, friidrettsanlegg og fotballbaner. Like ved skolen ligger det også en innendørs fotballhall som benyttes til kroppsøving og toppidrett.

Skolen tilbyr to boalternativer for elever ved skolen. Internatet i Finnfjordbotn og hybelhusene på Gibostad. Les mer om internat og hybelhus her. 

Ambulansefag holder til i moderne fasiliteter i nybygd avdeling som stod ferdig i 2015. 

Søk skoleplass

Veien videre

Yrkesfaglig opplæring fører fram til yrkeskompetanse (med eller uten fag- eller svennebrev). Etter fullført yrkesfaglig opplæring kan du gå ut i arbeid eller ta videre utdanning. Les mer på vilbli.no.

Kontaktperson:

 

Bength Hanssen
avd. leder AMB

 

E-post

Tlf: 77 85 48 86

Mob: 90 54 12 26