Innføringsklasse

Illustrasjonsbilde som viser et verdenskart - Klikk for stort bilde

 Forberedende kurs passer for deg som trenger å styrke dine norsk- og fagkunnskaper før du begynner på vg1.

 

Målet med forberedende kurs er å gi minoritetsspråklige elever større muligheter til å gjennomføre ordinær videregående opplæring. Kurset strekker seg over ett skoleår med 980 årstimer. Det vil si 30 timer à 45 minutter undervisning per uke. Innholdet i opplæringen har hovedfokus på norskopplæring. I tillegg kommer yrkesorientering, samt orientering om utdanningssystemet. Det blir utarbeidet lokale læreplaner for de enkelte fagene. Årstimetallet i fagene er fastsatt, og det vil bli hovedvekt på norsk med 10 av 30 timer per uke.

Fagene i innføringstilbudet:

  •  Engelsk - 4 timer per uke
  • Kroppsøving - 2 timer per uke
  • Matematikk - 4 timer per uke
  • Naturfag - 2 timer per uke
  • Norsk - 10 timer per uke
  • Samfunnsfag - 3 timer per uke
  • PTF-F* - 5 timer per uke

* PTF-F er en skoleutviklet versjon av faget prosjekt til fordypning (PTF). Elevene i forberedende kurs skal i PTF-F bli kjent med det norske skolesystemet og legge grunnlaget for søkning til VG1. Det er sentralt å bli kjent med ulike utdanningsprogram, og det legges opp til at elevene hospiterer i ordinære klasser i løpet av året.

Fakta om tilbudet:

  • Forberedende kurs for minoritetsspråklige elever forbereder elevene for alle utdanningsprogram på VG1 nivå, og er et tilbud på Senja videregående skole
  • Forberedende kurs for minoritetsspråklig ungdom regnes som et år 0 og teller ikke innenfor ordinær rett til videregående opplæring.
  • Målgruppen er minoritetsspråklige søkere med relativt kort botid i Norge og mangelfulle norskkunnskaper og som har behov for et ekstra år før de søker ordinær videregående opplæring. Primært gjelder dette elever som har kommet til Norge i ungdomsskolealder. Tilbudet gjelder elever med ungdomsrett fra grunnskolen. Krav i opplæringsloven om lovlig opphold, og kravene for inntak til vgs. for flerspråklige søkere gjelder (jfr. §§ 6-9 og 6-10 i forskrift til oppl. loven).

Hvorfor velge Senja videregående skole? 

Vi kjennetegnes ved mangfold og har et variert og internasjonalt skolemiljø hvor vi respekterer hverandres verdier og tradisjoner. Elevene hos oss skal mestre gjennom våre sterke faglige tradisjoner innenfor flere fagområder, og ved å ha gode lærere som hjelper elevene å oppnå sine faglige mål. Samhold skapes gjennom at alle tilknyttet skolen har gode relasjoner til hverandre. 

Skolen ligger i naturskjønne omgivelser og gir rike muligheter for friluftsaktiviteter. I nærområdet finnes lysløype, slalombakke, friidrettsanlegg og fotballbaner. Like ved skolen ligger det også en innendørs fotballhall som benyttes til kroppsøving og toppidrett.

Skolen tilbyr to boalternativer for elever ved skolen. Internatet i Finnfjordbotn og hybelhusene på Gibostad. Les mer om internat og hybelhus her. 

 

Hvordan søke?

Tilbudet er søkbart på VIGO, og heter GSGSK0MG--. I tillegg skal elevene fylle ut et eget skjema som legges ved søknaden.

Hvis du ikke har norsk personnummer eller MinID, sender du kun inn vedleggsskjema i første omgang og får siden et brev om hvordan du søker på VIGO.

 

Kontaktperson:

 

Bilde av vår avdelingsleder på studiespesialisering og IB, Vivian Jakobsen - Klikk for stort bilde

Vivian Jakobsen, avd.leder

E-post

Tlf: 77 85 08 12

Mob: 93 23 21 45

Til toppen