Naturbruk

Dette utdanningsprogrammet gir yrkesfaglig opplæring. Vil du bli gartner eller agronom? Skogsoperatør? Hovslager eller hestefaglært? Fagarbeider i reindriftsfaget? Fisker eller fagarbeider i akvakultur? Da kan naturbruk være noe for deg.

 

Hvorfor velge naturbruk? 

Du lærer

  • om naturmaterialer og landskapsutforming
  • om fiske- og friluftsliv
  • om dyrestell og dyrevelferd
  • om planteliv og naturprosesser
  • om biologisk produksjon

Du bør være 

  • praktisk anlagt
  • interessert i utendørs arbeid
  • omsorgsfull overfor mennesker, dyr og miljø

Les mer om naturbruk på vilbli.no

Fag- og timefordeling

Hvorfor velge Senja videregående skole?

 

Senja videregående skoles avdeling på Gibostad, består av naturbruk grønn og blå linje. Skolestedet har tradisjoner helt tilbake til 1914 da skolen ble grunnlagt som Troms Amts Landbruksskole.

Avdelingen driver med melkeproduksjon på ku og geit og har også sau på gården. Skolens tre hester er oppstallet på Nord Norsk hestesenter. Skolen  har eget fartøy for å drive grunnleggende opplæring innen fiske og fangst. I tillegg har skolen egen simulatorer, der man får opplæring i bruk av traktor, maskiner og båter. 

Søk skoleplass

Oppbygging og gjennomføring

Naturbruk Blå

Ønsker du en spennende og fremtidsrettet jobb? Vil du ha en variert arbeidshverdag?

Fiskeri- og havbruksnæringen er en internasjonal bransje i sterk vekst, med mange jobbmuligheter innen alt fra fiskeoppdrett til forskning.

Viste du at vi også tilbyr kystskippersertifikat?

Naturbruk Grønn

Vil du jobbe med noe spennende, utviklende og interessant?

Naturbruk gir en god grunnutdanning for den praktiske yrkesutøvelsen innen jordbruk, skogbruk og gartnernæring. Også for deg som tenker å ta høyere utdanning innen landbruk og  som vil som vil være med å spille en sentral rolle i å løse framtidas utfordringer innen miljø, energi og klima, er utdanningen relevant. Du kan bli både administrerende direktør, avløser, forsker og lærer med denne utdannelsen i bunnen.

I yrkesfaglig fordypning(YFF) på Vg1 og Vg2 tilbyr vi blant annet hest, med fordypning på riding i ulike sammenhenger.

Du får tilbud om:
Trafikalt grunnkurs 
Sertifikat klasse S 
Sertifikat klasse T 

Jegerprøven

Fordypning Friluftsliv
Fordypning landbruk
Fordypning hest

Kompetansebvis i HMS
Autorisasjonsbevis for kjøp og bruk av plantevernmidler

 

Veien videre

Yrkesfaglig opplæring fører fram til yrkeskompetanse (med eller uten fag- eller svennebrev). Etter fullført yrkesfaglig opplæring kan du gå ut i arbeid eller ta videre utdanning. Les mer på vilbli.no.

Kontaktpersoner:

Mona L. Richardsen
avd. leder blå

E-post

Tlf: 77 85 87 23
Mob: 97 98 51 20

Sylvi Eva Gjerdrum Arntsen
avd. leder grønn

E-post

Tlf: 77 85 87 27
Mob: 95 25 51 43

 

 
Scann QR-koden og følg oss på Instagram


Scann QR-koden og følg oss på Snapchat

Til toppen