Endring av bussrute 307 mot Tennskjer

Bilde av bussrute - Klikk for stort bilde

Endring av bussrute 307 mot Tennskjer. En kulvert skal byttes ved Mølnelva/Rokstad (på Langnessida av Rossfjordvassdraget), vegen blir stengt i ca. 3 uker. Oppstart tirsdag 17.oktober

Vedlagt bussrute 307 som gjelder mens arbeidet pågår. Rutedata i sanntid blir IKKE endret, vedlagte rutetabell skal brukes. I sanntid og reiseplanlegger vil turene få merknader («kjøres fra Rokstad 0655», «kjører via Tårnelv» etc…..)

Bussendring Rokstad (PDF, 2 MB)

Hovedtrekk: alle turer til/fra Rossfjord går via Tårnelvsida. De turene som går på Langnessida, snur ved garasjen til Odd Arne Mikalsen på Rokstad (Langnesveien 951).

 

Avganger til/fra Rokstad:

0655 fra Rokstad til Finnfjordeidet 0715: tar med seg elever til Rossfjord skole, Senja VGS Finnfjordbotn/Gibostad, Nordborg vgs.

0755 fra Rokstad – til Finnsnes og Silsand: Tar med seg elever til FIBA Finnsnes og Silsand, samt FUSK og Nordborg USK.

 

1350 fra Rossfjord skole, Blomlibussen kjører Rossfjord-Tårnelv-Finnfjordeidet – Rokstad – Blomli.

Tirsdager: 1250 fra Silsand skole: korr. på Finnfjordeidet 13:21 med minibuss, som kjører Vassendveien – Trebrua – Tårnelv – Rossfjord., hovedvogna kjører Tårnelvsida til Rossfjord skole.

1435 fra Finnsnes kai: korr på Finnfjordeidet 1458 med minibuss som kjører Tårnelvsida til Rossfjord skole. Hovedvogna kjører til Rokstad.

1545 fra Senja VGS: korr på Finnfjordeidet 1550, med minibuss som kjører til Rokstad. Hovedvogna kjører Tårnelvsida til Rossfjord