Erasmus+

Hurra! Søknaden vår ble godkjent og vi er nå en akkreditert Erasmus+ -skole til 2027. Nå blir det lettere å søke på internasjonaliseringsprosjekter. 

Som Erasmus+-skole kan vi ha utveksling av elevgrupper, enkeltelever kan reise ut på lengre opphold, lærere kan dra på jobbskygging, vi kan invitere en ekspert til skolen vår og vi kan dra på kurs i utlandet.

Det er nå stud.spes som har fått egen godkjenning til å drive Erasmus+. Fra før er den yrkesfaglige delen av skolen med i Erasmus+nettverk gjennom fylket og naturbruksskolene.

Først på programmet står tur til Frankrike i uke 7. TIF og Naturbruk skal på jobbskygging ved Lycée Charles Jully i Saint-Avold lycee-charles-jully – Lycée des technologies innovantes og skal samtidig sette i gang prosjektet «Plast i havet» som har søkelys på bærekraft. I september kommer lærere og elever fra samme skole på besøk til oss for å fortsette samarbeidet.

I uke 8 reiser lærere ved SSR og RM til Tourismusschule Bludenz Tourismusschulen Bludenz Österreich - Ausbildung für die Tourismusbranche (tourismusschulen-bludenz.at) i Østerrike på jobbskygging.  Et knippe elever fra RM og SSR drar på praksisopphold dit i april. 

Noen elever på naturbruk grønn skal på kjøttskjærerkurs i Estland til våren.

I oktober skal skolen være vertskap for et nordisk samarbeid. Da kommer elever og lærere fra Århus, Jyväskylä og Eskildstuna og skal ha et prosjekt om bærekraft med fokus på fiskeindustrien.

«Vi kan se fram til mange flere spennende prosjekt i årene som kommer. Dette er et skikkelig løft for skolen og for regionen», sier en fornøyd rektor Stein Erik Svendsen.

Erasmus+ | HK-dir (erasmuspluss.no)

Bilde av lærere som skal reise til Frankrike - Klikk for stort bildeKlar for jobbskygging i Frankrike: Roar Jørgensen, Vivian Jakobsen, Rune H. Stana og Elisabeth Bakkland er noen av dem som reiser til Frankrike.