Foreldremøte vg1 og vg2 Gibostad

Herved inviteres du til foreldremøte på Senja videregående skole, avd. Gibostad, onsdag 06.09.23 kl. 18:00. Mer informasjon i selve saken.

Vi håper at du/dere kan komme, og vi oppfordrer også elevene til å være med. Skolen vil gjerne ha et godt samarbeid med elevenes foresatte, og vi ser frem til å møtes.

Programmet for kvelden er slik:

  • Skoleledelsen ønsker velkommen og gir generell informasjon om skolens pedagogiske drift
  • Kontaktlærer møter foreldrene til elevene i sin klasse
  • Vi serverer kaffe og baguetter

De som ønsker samtale med kontaktlærer avtaler selv på følgende telefonnummer/e-post:

Gruppe

Kontaktlærer

Mobilnr

Epost

1NAAA

Inge Walør

95403550

inge.walor@tffk.no

1NABA

Kjetil Ronesen

95993493

Kjetil.ronesen@tffk.no

1NABB

Anita Henriksen

91115299

Anita.henriksen@tffk.no

1NABC

Barbro Straumsnes

95884483

barbro.straumsnes@tffk.no

2AKVA

Heidi Vedal

95895748

heidi.anita.vedal@tffk.no

2AKVB

Torunn Mikalsen

95033634

Torunn.mikalsen@tffk.no

2FFA

Hanne Dårdi Bruset

40391194

Hanne.dardi.bruset@tffk.no

2HOD

Hilde Rasmussen

97759383

hilde.rasmussen@tffk.no

2LGA

Hans-Arne Bjørglund

95936267

Hans-arne.bjorglund@tffk.no

 

Med vennlig hilsen

Stein-Erik Svendsen, rektor