Foreldremøte vg2 YF og ST Finnfjordbotn

Herved inviteres du til foreldremøte på Senja videregående skole, avd. Finnfjordbotn, mandag 04.09.23 kl. 18:00. Mer informasjon i selve saken.

Vi håper at du/dere kan komme til foreldremøtet. Skolen vil gjerne ha et godt samarbeid med elevenes foresatte.

Programmet for kvelden er slik:

  • Rektor ønsker velkommen og gir generell informasjon om skolens pedagogiske drift
  • Spesielt om våre satsinger
  • Orientering om skolen og organisering av skolehverdagen
  • Kontaktlærer møter foreldrene til sin klasse
  • Vi serverer kaffe og kake
  • Elevene oppfordres til møte

De som ønsker samtale med kontaktlærer, avtaler selv på følgende telefonnummer:

Yrkesfag VG2

Gruppe

Kontaktlærer

Mobilnr

Epost

2AMA

Lombnes Odd Magne

77 85 08 05

odd.magne.lombnes@tffk.no

2ABA

Andersen Elin

45 27 63 31

elin.andersen@tffk.no

2BKA

Rokstad, Jan Sverre

91 10 89 29

jan.sverre.rokstad@tffk.no

2KJA

Jensen, Jens Are

45 04 56 80

jens.are.jensen@tffk.no

2KJE

Lauknes, Robin

41 51 94 94

robin.lauknes@tffk.no

2RMKOS

Hanssen Stig Harald

90 73 07 25

stig.hanssen@tffk.no

2SR

Tande Ceila

90 58 98 03

ceila.tande@tffk.no

2TLA

Jensen Malene Åsali

97 69 88 28

malene.asali.jenssen@tffk.no

 

Studiespesialisering VG2

Gruppe

Kontaktlærer

Mobilnr

Epost

2STA

Steinmo Janne-Lin

95 04 44 86

jannelin.steinmo@tffk.no

2STB

Hansen Grethe

97 17 74 98

grethe.hansen@tffk.no

2STC

Gangsø Kristian Sandal

91 11 18 43

kristian.gangso@tffk.no

2STD

Lund Ingebjørg

92 04 99 21

ingebjorg.lund@tffk.no

2STE

Kampevoll Tone Lill

97 12 40 55

tone.lill.kampevoll@tffk.no

2STF

Ahmed Adam Ahmed Nour

94 03 93 89

adam.ahmed@tffk.no

2IBA

Lorentsen Sondre

48 07 01 57

sondre.lorentsen@tffk.no

 

Med vennlig hilsen

Stein-Erik Svendsen

Rektor