Oppmelding til eksamen som privatist

Oppmelding til privatisteksamen gjøres på Privatistportalen, som er åpen i to perioder. Les mer om datoer for åpning under. 

Elever som skal gå opp som privatist, må selv melde seg opp. Privatistportalen åpner disse datoer:

  • 15.1-1.2 klokken 23.55 (våreksamen)
  • 1.9-15.9 klokken 23.55 (høsteksamen)

Oppmeldingen må være fullført innen fristen. Oppmelding etter fristen godtas ikke.
Les mer på fylkets sider: https://www.tffk.no/tjenester/skole-og-opplaring/eksamen-for-elever-og-privatister/eksamen-for-privatister/ 

Til toppen