Senja vgs avrunder sitt arbeid på DRIVKRAFT-prosjektet sammen med Finnfjord AS, Salmar AS og UiT

Senja vgs tok på fagdagene 18-19. januar utgangspunkt i det tverrfaglige temaet bærekraftig utvikling for elever i biologi 2. Kan man redusere utslippene betydelig og samtidig bruke CO2 fra industrien som råstoff til å produsere næringsrike mikroalger som kan brukes til kortreist råstoff til oppdrettsfòr? 

Det er dette spørsmålet Finnfjord AS og UiT jobber med å finne svar på i sitt algeprosjekt, og tre grupper av elevene fikk innføring i dette på bedriftsbesøket på Finnfjord AS torsdag 18. januar.

Inger Andreassen fra Senja kommune holder innlegg om klima, miljø og energiplanen til kommunen. Roar Jørgensen

I tillegg var tre grupper av elevene på bedriftsbesøk på Salmar AS. Oppdraget fra Salmar tok utgangspunkt i utfordringene med restråstoff fra Salmars slakteri InnovaNor på Senja, og hvordan disse restråstoffene kunne brukes i en sirkulær økonomi hvor sluttproduktet er menneskemat eller dyrefôr.

Elevene i Biologi 2 som var på Salmar AS June Pettersen

Elevene jobbet videre i grupper på fredag 19. januar og laget postere. Posterne finner dere her:

Poster gruppe 1 Salmar  (PDF, 899 kB)

Poster gruppe 2 Salmar (PDF, 272 kB)

Poster gruppe 3 Salmar (PDF, 547 kB)

Poster gruppe 4 Finnfjord (PDF, 401 kB)

Poster gruppe 5 Finnfjord (PDF, 269 kB)

Poster gruppe 6 Finnfjord (PDF, 655 kB)

 

Om DRIVKRAFT-prosjektet:

Senja kommune jobber med klima- miljø og energiplan. Senja vgs deltar i dette arbeidet gjennom prosjekt DRIVKRAFT - Ungdom og næringsliv i klima-, miljø- og energiplanlegging for bærekraftige distriktskommuner, hvor kommunen prøver ut ulike former for medvirkning med ungdom og næringsliv i planprosessen. Senja kommune leder dette 5-årige innovasjonsprosjektet, som har fått støtte fra Forskningsrådet. Øvrige partnere i prosjektet er UiT Norges arktiske universitet, Delft University of Technology i Nederland, Nordavind utvikling, Lofotrådet, Vestvågøy kommune og Vågan kommune.

Fagdagene på Senja vgs i januar var en del av prosjektet. En viktig aktør i samarbeidet mellom Senja kommune og Senja vgs, er Ungt entreprenørskap, som har vært bindeleddet mellom kommunen og skolen, og bidratt til planlegging og gjennomføring av fagdager og felles aktiviteter. 

UiT sin del av DRIVKRAFT-prosjektet går blant annet ut på å utvikle en interaktiv spørreundersøkelse, hvor ungdom og andre kan gi innspill til klima- og miljøplanleggingen i kommunene. Den såkalte PVE-metoden som brukes i spørreundersøkelsen er utviklet av Delft University of Technology i Nederland. Elevene gjennomførte fredag 19. januar som første elevgruppe i Norge denne undersøkelsen. De ga UiT innspill om hva som kunne forbedres på undersøkelsen før den brukes på bredere grupper av ungdom og andre i Norge.

Prosjektet skal avsluttes for Senja vgs sin del før påske med en liten workshop i to biologitimer der elevene legger frem posterne for partnerne i DRIVKRAFT-prosjektet og fremmer sine synspunkter angående aktuelle problemsstillinger for klima-, miljø- og energiplanen til Senja kommune.