Testing av nødvarsel

Klokken 12 onsdag 10. januar 2024 testes Nødvarsel på mobil og Sivilforsvarets varslingsanlegg over hele Norge i en felles nasjonal varslingsprøve.

Varslingsprøven 10. januar gjøres over hele landet, rundt klokken 12. Da tester Sivilforsvaret tyfonene med signalet "Viktig melding – søk informasjon". Samtidig sender politiet ut test av Nødvarsel på mobil. Det betyr at mobiltelefoner i hele landet vil vibrere og spille av et høyt lydsignal, samtidig som tyfonene uler. Tilsvarende test ble gjort i juni 2023.

 

Les mer hos DSB:  Nasjonal varslingsprøve 10. januar | Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (dsb.no)