Utforsket rommet og fysikken på Andøya Space

Andøya Space er et senter for romforskning og utdanning som har blitt et årlig pilgrimssted for fysikkstudenter fra Senja videregående skole. Gjennom prosjektet "Fysikken i fokus", har elever fra skolen hatt den unike muligheten til å dykke dypt inn i fysikkens verden gjennom en praktisk og engasjerende tilnærming.

 

For en period

I en periode på tre dager forlater studentene klasserommet for en fysikk-camp på Andøya Space, ikke langt fra den Andenes. Der bygger elevene modellraketter som de selv sender til himmels, en aktivitet som gir dem praktisk erfaring med fysikkens lover og rakettvitenskapens prinsipper.

Elevene måler og beregner jordas magnetfelt Gøran Johansen

Campen tilbyr en sjelden mulighet til å lære om nordlyset og jordas magnetfelt på et sted hvor disse fenomenene ikke bare er teori, men en del av den daglige opplevelsen. Med programmeringskurs får elevene også utforske hvordan moderne teknologi kan anvendes for å løse komplekse problemstillinger, et ferdighetssett som er uvurderlig i dagens teknologidrevne samfunn.

Elevene er samlet første dag og får gjennomgang av programmet av lærer Fredrik Bjarte Pettersen Gøran Johansen

Et av høydepunktene ved campen er det sosiale rollespillet hvor elever simulerer en reise til mars. Dette rollespillet er ikke bare en øvelse i fantasi; det er en praktisk bruk av teamwork, problemløsning, og kritisk tenkning, der elever må arbeide sammen for å "navigere" de utfordringene en langvarig romferd ville innebære.

Elias og Ask går gjennom oppskytnings prosedyrer Gøran Johansen

Sammen med jevnaldrende elever fra Jessheim videregående skole åpnet campen opp for nye vennskap og samarbeid på tvers av geografiske grenser. Det sosiale aspektet av programmet, kombinert med kveldsaktiviteter som kortspill, Mario Kart, sjakk, brytekamp, trening, badstu og isbading i havet, skapte et godt fellesskap hos deltakerne.

Elevene simulerer magnetfelt fra nordlys Gøran Johansen

I år hadde både Fysikk 2 og Physics SL studenter fra Senja videregående skole gleden av å delta på turen til Andenes. Opplevelsen har ikke bare beriket den akademiske forståelsen, men også gitt dem minner og vennskap som vil vare livet ut. Prosjektet "Fysikken i fokus" ved Senja videregående skole er et godt eksempel på hvordan praktisk og engasjerende undervisning kan inspirere neste generasjon av forskere, ingeniører, og oppdagere. Ved å ta lærdommen ut av klasserommet og inn i den virkelige verden, forbereder programmet elevene på de utfordringene og mulighetene som venter i en stadig mer kompleks og teknologidrevet fremtid.