Skolemiljøutvalg

Skolemiljøutvalget (SMU) jobber for et godt og trygt læringsmiljø.

Ved hver videregående skole skal det være et SMU hvor elevene, de ansatte, skoleledelsen og fylkeskommunen er representerte.

SMU skal være satt sammen slik at representantene fra elevene får flertall. Skolemiljøutvalget har møter to ganger pr. halvår.

For skoleåret 2021/2022 sitter disse elevrepresentantene:

Representanter i Skolemiljøutvalget
Faste representanter
Silje Pedersen (1NAAA)
Aksel Nergård (1NAAA)
Luwam Kiffle (1STC)
Sofie Eliza B. Klaudiussen (2TLB)
Joakim Paulsen (2ABA)

 

Til toppen