Nøkkelopplysninger 2023-2024

6 Administrasjonen

Skolens rektor er Stein-Erik Svendsen. Rektor er pedagogisk og administrativ leder, og har ansvar for alle skolens aktiviteter og for at skolens interesser ellers blir ivaretatt på beste måte.

Assisterende rektor I, Geir Indahl, har ansvaret for de pedagogiske og administrative støtte-oppgavene. Han har ansvaret for Nærværsteam i Finnfjordbotn og er rektors stedfortreder I.

Assisterende rektor II, Marita Eidissen er stedlig leder på Gibostad, har avdelingsansvar for Naturbruk blå. Hun har ansvar for Nærværsteam på Gibostad og hun er rektors stedfortreder II.

Vivian Jakobsen er pedagogisk avdelingsleder på Studiespesialiserende med ansvar for IFK, VG1 og IB.

Trond Martinsen er pedagogisk avdelingsledere for Studiespesialiserende med ansvar for VG2 og VG3.

Geir Vollstad er pedagogisk avdelingsleder for Salg, service og reiseliv og Teknologi og industrifag.

Bength Hanssen er pedagogisk avdelingsleder for ITO, Ambulansefag og Restaurant og matfag.

Sylvi Gjerdrum er pedagogisk avdelingsleder for Naturbruk grønn og driftsleder på gårdsdrifta på Gibostad. Gården er et av Troms største gårdsbruk med flere dyreslag, gartneri og grønnsaksproduksjon.

Monika J. Rønneberg er personalleder og leder for internat/hybelhus og kantine.

Tommy Jakobsen er økonomileder og leder for vedlikehold og renhold.

Oddny Asbøl er leder for Troms landbruksfaglige senter på Gibostad. De tilbyr kurs for voksne i landbruket.

Nina W. Simonsen er internatleder og har ansvaret for internat i Finnfjordbotn og hybelhus på Gibostad.

Roger Haugnes er vedlikeholdsleder og har ansvar for bygg og anlegg.

Merethe Henriksen er ledende renholder i Finnfjordbotn.

June Gundersen er ledende renholder på Gibostad.

Tordis Solbakken er kantineleder i Finnfjordbotn.

Sari Laatikainen Hansen er kantineleder på Gibostad.

IKT-ansvarlig i Finnfjordbotn er Hans Arne Sørensen og på Gibostad er det Tom Kristiansen.

Skolekontoret ledes av kontorleder Mike Strobel.

I tillegg jobber Elena Grodoboeva, May Berntsen, Lill-Ann Solstrand og Yvonne Møller (Gibostad) på Skolekontoret. Ekspedisjonstida for elevene er fra kl. 08.00 til 15.45 (15.00 ved sommertid).

Bilde av skjematisk fremstilling av organisasjonens funksjoner - Klikk for stort bilde