Nøkkelopplysninger 2023-2024

10 Kontaktlærere

Kontaktlærer er leder for hver sin elevgruppe, og har et helhetlig ansvar for å følge opp den enkelte elev. Foreldre/foresatte kan kontakte kontaktlærer dersom de ønsker samtale om eleven eller forhold i gruppa. Det skal gjennomføres minimum en foreldresamtale pr. år.