Nøkkelopplysninger 2023-2024

20 Kopiering og utskrifter

En logger på skolens kopimaskiner/skrivere ved å logge inn med tallkoden du finner under QR-koden på ditt digitale skolebevis i appen VismaInSchool. Alle elevene er tildelt 500 kopier. Opplæring vil bli gitt ved skolestart.