Nøkkelopplysninger 2023-2024

17 Parkering

Elever kan parkere på anviste plasser ved skolen.

Hybelhus på Gibostad har egne parkeringsplasser.

Parkering utenfor parkeringsplasser på plen eller vei er ikke tillatt.