Nøkkelopplysninger 2023-2024

14 Elevrådet

Relevant informasjon finnes Teams. Forrige skoleårs elevråd sitter til nytt er valgt. Det skjer normalt innen midten av sepptember. Tillitsvalgte får 1 dags opplæring i forkant av konstituering. Elevrådskontaktene er Lina Richardsen på Gibostad og Ceila Tande i Finnfjordbotn.