Nøkkelopplysninger 2023-2024

13 Utleie av bokskap

Skap kan leies av elevene mot et depositum kr. 100,-. Henvendelse Skolekontoret.