Nøkkelopplysninger 2023-2024

11 Bibliotektjenesten

Bibliotekar er Kari Brenden-Bech i Finnfjordbotn og Lina Richardsen på Gibostad.

Her er du velkommen hele skoledagen. Biblioteket er godt utstyrt. Du finner bøker og oppslagsverk som dekker alle fagene skolen, datautstyr er tilgjengelig når du ønsker det. Aviser og tidsskrift har vi også. Selvbetjent utlån er mulig ved hjelp av QR-kode i VIS-appen.

 

  • Det er ikke lov å ta med mat og brus i biblioteket
  • Vis hensyn
  • Snakk med lav stemme får vi gode arbeidsforhold.