Nøkkelopplysninger 2023-2024

16 Orden på undervisningsrom

  1. Pulter og stoler skal settes på plass når lærer/gruppe skifter undervisningsrom
  2. Tavla skal være rengjort etter hver time
  3. Søppel skal være i søppelkurv
  4. Tomflasker legges i «Haitiboksene»
  5. Skriving pulter skal ikke skje
  6. Spesialrom skal være låst i friminuttene (se eget oppslag)

Faglærer administrerer ordensreglene og sikrer at disse blir fulgt.