Nøkkelopplysninger 2023-2024

21 I russetiden

Russen er uniformert og bærer skolens navn. Selv om ikke skolen er ansvarlig for russens aktiviteter på fritida, krever vi vanlig folkeskikk. Vi godtar ikke plaging, mobbing, vold eller annen krenkende adferd. Slik adferd kan føre til utvisning. Vær bevisst at dere er et forbilde for de andre elevene på skolen.