Nøkkelopplysninger 2023-2024

3 Skolens pedagogiske plattform

Vi ser viktigheten av å gi et variert opplæringstilbud. Mangfold blant elever gir mulighet til et spennende og utviklende læringsmiljø for både elever og lærere. Vi vil gjennom dialog, respekt og positiv holdning etablere et godt arbeids- og læringsmiljø.

Vi ønsker å legge til rette for at elever oppnår best mulig resultat. Vi arbeider kontinuerlig med å utvikle og praktisere arbeids- og læringsmetoder som bidrar til at hver elev får en utdannelse som passer hans/hennes ferdigheter og behov. Våre elever er viktige bidragsytere i vår planlegging og blir gitt ansvar og oppgaver.

Dialog og samhandling er viktige nøkkelord i vårt arbeids- og læringsmiljø. Eleven skal være i sentrum. Eleven skal være aktiv deltaker og læreren skal være inspirator, veileder og pedagog med faglig tyngde og autoritet. Vårt viktigste arbeid utføres i læringsfellesskapet.