Nøkkelopplysninger 2023-2024

19 Tilgang til Internett

Når elevene har aktivert sin skolekonto (Feidekonto), kan denne brukes til å koble seg til skolens trådløsnett som heter TFFK. Systemansvarlige er Hans Arne Sørensen i Finnfjordbotn og Tom Kristiansen på Gibostad.