Nøkkelopplysninger 2023-2024

1 Velkommen til Senja videregående skole

Bilde av skolens rektor, Stein-Erik Svendsen - Klikk for stort bildeRektor Stein-Erik Svendsen

På vegne av Senja videregående skole, vil jeg med dette ønske dere hjertelig velkommen til skolen. Du kommer til en skole med et godt sosialt miljø. Vi er blitt en av de største videregående skolene i Troms og Finnmark fylke.

Du står nå ved porten av din videregående utdanning og det er ikke alltid like enkelt å vite hva man skal bli. Vi på Senja videregående skole skal gjøre vårt ytterste for at du skal få ei lærerik, utviklende og fin tid ved skolen.

Første skoledag er mandag 21. august.

Finnfjordbotn, biblioteket:
Kl. 08.00 møter: vg1
Kl. 09.00 møter: vg2
Kl. 10.00 møter: vg3

Gibostad, i kantinen:
Kl. 08.30 møter: vg1
Kl. 09.30 møter: vg2 og vg3

Alle elever som ønsker å gjennomføre utdanninga, klarer det – forutsatt at du er til stede på skolen og arbeider så godt du kan. Du vil alltid få hjelp av faglærer og oppfølging av kontaktlærer. Da vil du også klare eksamen, og få bestått vitnemål eller fagbrev. Det er svært få elever som slutter ved Senja vgs og vårt mål er at ingen skal slutte underveis.

Læring er arbeid og samarbeid, og dette arbeidet må også du ta et ansvar for. Læringsinnsatsen skal være stor; vi forventer deltagelse i timene og punktlighet i frammøte og innleveringer. Studiespesialiserende har fagdag hver fredag. Da får de konsentrere seg om ett fag, uten at dette går ut over årstimetallet i faget. Yrkesfag har mye praksis både på skolen og ute i bedrift. Slik får du bedre mulighet til faglig fordypning og til andre aktiviteter som styrker læringsprosessen i faget. Læring skjer best når du er aktivt deltagende i læringsprosessen.

Skulle det være noe du lurer på er det bare å ta kontakt med skolen på

Velkommen skal du være.

Stein-Erik Svendsen
Rektor