Nøkkelopplysninger 2023-2024

15 Skolebevis

Skolen benytter seg av digitalt skolebevis. Det finner du i mobilappen VismaInSchool. Det blir tatt bilde av alle nye elever ved skolestart som blir lagt inn i det digitale skolebeviset. Tallkoden elevene finner under QR-koden i det digitale skolebeviset, brukes for å logge på skolens kopimaskiner/skrivere. QR-koden på skolebeviset brukes ved selvbetjent utlån på bibliotekene.