Nøkkelopplysninger 2023-2024

4 Skolens verdisyn

MANGFOLD - MESTRING – SAMHOLD (MMS)

Mangfold ved at vi har et variert og internasjonalt skolemiljø hvor vi respekterer hverandres verdier og tradisjoner. Mangfold betyr også at hver og en av oss er unik.

Mestring er troen på at alle kan. Vi tror at du gjennom aktivt arbeid får det til og vi skal alle hjelpe deg å nå dine mål.

Samhold gjennom at alle tilknyttet skolen har gode relasjoner til hverandre. Vi samhandler på en positiv måte.