Nøkkelopplysninger 2023-2024

8 Elevtjenesten

Skisse over elevtjenesten ved Senja VGS - Klikk for stort bilde

Elevtjenesten er felles for hele skolen og arbeidsfeltet omfatter

  1. Individuelt tilpasset opplæring (ITO), særskilt tilpasset opplæring og tilpasset opplæring
    1. I Finnfjordbotn finner du Anne Lena og Renate på rom 228 og Silje på "basen" i A- bygget
    2. På Gibostad finner du Mona på rom 10
  2. Arbeid i Nærværsteamet; herunder rådgiving, oppfølging og tilrettelegging for enkeltelever
    1. Nærværsteamet Finnfjordbotn skal være bemannet hele tiden
    2. Nærværsteamet Gibostad bemannes 50 % av skoletiden

Elevtjenesten på Gibostad er lokalisert til flere kontorer. Dette vil du få nærmere info om når du starter på skolen. I Finnfjordbotn er Nærværsteamet i samme lokalene som PPT. Disse lokalene ligger i 2. etasje i B- bygget utenfor biblioteket.